วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คนต่อเทียน


ค น ต่ อ เ ที ย น


เช้าวันนี้ฝนตกและไฟฟ้าก็ดับ  ในห้องเรียนของเราค่อนข้างมืด
คุณครูพาเด็กๆนอนเป็นพี่ปลาดาวที่บ้านเช่นเคย
เด็กๆนอนและปิดตาลง คอยฟังเสียงเม็ดฝนกระทบกับหลังคา จากนั้นจึงเริ่มนับลมหายใจ เข้า-ออก
จนกระทั่งร่างกายของเราเริ่มรู้สึกสบายและผ่อนคลาย
"  ในป่าลึกมีสองตายายอาศัยอยู่  ในป่านี้ทั้งมืดมิดและก็อันตราย
ชาวบ้านทุกคนกลัวความมืดไม่กล้าเดินผ่าน
และต่างเดือดร้อนเพราะสัตว์มีร้ายนานาชนิดชุกชุม
สองตายายไม่อาจนิ่งเฉย จึงเริ่มจุดเทียนเล่มน้อยขึ้นตามกำลังของตน

ชาวบ้านเดินเข้ามาพบว่าสองตายายเป็นคนจุดเทียน จึงช่วยกันต่อเทียน
จากป่าที่มืดมิดก็เริ่มสว่างขึ้น
จากเทียนน้อยๆเพียงหนึ่งเล่ม ก็ถูกจุดต่อๆ กันไปไม่สิ้นสุด…  "


จากนั้นคุณครูได้ส่งต่อเทียนให้เด็กๆคนละเล่ม
และเริ่มจุดเทียนหนึ่งเล่มเพื่อส่งต่อไปรอบวง


จ ด จ่ อ แ ล ะ มี เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กั น
เมื่อเทียนทุกเล่มถูกจุดขึ้น  ห้องก็เริ่มสว่าง
คุณครูจึงให้เด็กๆแต่ละคนได้บอกความรู้สึกของตนเอง


รู้สึกยิ่งใหญ่ 
คิดว่าจะทำไม่ได้ซะแล้ว
ตอนแรกก็กลัว แต่เห็นเพื่อนๆทำ  ก็เลยลองทำดู
สนุกดี อยากลองทำอีก
ทุกคนช่วยกันห้องก็เลยสว่าง
ต้องค่อยๆทำช้าๆ  เพราะว่าเทียนจะดับ

เราค่อยๆดับเทียนทุกเล่มพร้อมๆกัน เรากอดเพื่อส่งต่อความรัก
บอกขอบคุณเพื่อนๆที่มีน้ำใจช่วยเหลือ และช่วยกันทำสิ่งดีดีร่วมกัน

....

แม้เทียนทุกเล่มจะดับไปแล้ว
แต่ห้องเรียนที่มืดสลัว กลับสว่างไสวเพราะหัวใจดวงน้อยๆส่งต่อความรักให้กันค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น