วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2560

ธรรมชาติและการเชื่อมโยง

               
                             เช้าวันนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใส เริ่มกิจกรรมยามเช้าด้วยการให้เด็กเดินชมธรรมชาติรอบๆตัว เมื่อพบต้นไม้ชนิดใดจะตั้งคำถามเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ แล้วช่วยกันระดมความคิดทบทวนความรู้เดิม
                          
                             ครูให้นักเรียนเก็บดอกไม้คนละ 1 ดอกที่ตนเองชื่นชอบแล้วมาพบกันในห้อง เมื่อพี่ๆ ได้ดอกไม้มาแล้ว ครูตั้งคำถามทำไมถึงเลือกดอกนี้ และมีชื่อว่าอะไร 
                           จากนั้นครูตั้งคำถามต่อ "ดอกไม้ที่พี่ๆ นำมาเป็นดอกสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เพศ" "ดอกสมบูรณ์เพศคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้าง"
โดยพี่ๆ ทุกคนจะช่วยกันดูดอกไม้ของแต่ละคนร่วมกัน


                         ครูให้พี่ๆ พิจารณาดอกไม้ของตัวเองแล้ววาดภาพลงในกระดาษ A4 พร้อมบอกส่วนประกอบของดอกไม้