วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กอด

สัมผัสกาย เท่ากับสัมผัสใจ
หลังจากที่เรารับฟังกันและกันอย่างมีความหมาย
หลังจากที่เราร่วมมือกันทำบางอย่างด้วยกัน
หลังจากที่เราจัดเก็บสิ่งของเข้าที่แล้ว
ก็ได้เวลาแบ่งปันความรักให้กัน
..วันนี้เราจะไปเล่นด้วยกัน
..วันนี้เราจะยิ้มให้กัน
..วันนี้เราจะจับมือกัน
..วันนี้เราจะแบ่งขนมให้กัน
..วันนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
และวันต่อไป ต่อไป และต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มหัศจรรย์แห่งการรับฟัง

...หากเราจะเรียนรู้ 
ต้องเริ่มจากการที่หูของเราได้ยินสรรพเสียง 
..รับฟังอย่างตั้งใจ 
ปฏิบัติตามความหมายของเสียงนั้นได้ 

..หากจะมองที่ความสุข 
ความสุขจากการเรียนรู้
คือ การได้ลงมือทำด้วยตนเอง
มีกลุ่มที่มองเห็นในทิศทางกัน
และร่วมมือทำอย่างมีความหมาย
มีการพิพาทกันอย่างสร้างสรรค์
ต่อรองกันอย่างบูรณาการ
สุดท้ายก่อเกิดเป็นฐานสำคัญของใจ