วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ผู้พูดและผู้ฟังเราเริ่มนับ หนึ่ง และ สอง สลับกันไป
ภายในตระกร้ามีกระดานดำ กระดาษทิชชู่และกล่องสีชอล์ก


เมื่อทุกคนเป็นผู้ฟัง
- - - - -
ใครนับหนึ่งหยิบกระดาน
ใครนับสองหยิบสีชอล์กหนึ่งแท่งและกระดาษทิชชู่หนึ่งแผ่นเรามีดอกบัวน้อยสวยๆให้กัน
ไหว้ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยบริการให้เรา  และไหว้อย่างนอบน้อมเพื่อรับคำขอบคุณนั้น

เราจับคู่กัน
ฉันเป็นผู้ฟัง  เธอเป็นผู้พูด
ผู้พูดอธิบายลักษณะภาพวาด  ผู้ฟังก็ต้องวาดภาพตามที่เพื่อนบอก
เมื่อชิ้นงานแรกเสร็จแล้ว  เราขอสลับหน้าที่กันบ้าง
ฉันจะขอเป็นผู้พูด ส่วนเธอให้ลองเป็นผู้ฟัง  

ชิ้นงานสุดท้าย  เราได้เป็นทั้ง " ผู้ พู ด แ ล ะ ผู้ ฟั ง "
ร่วมกันวาดภาพ ในกระดานของพวกเรา
การทำงานในครั้งนี้ดูง่ายขึ้น  และใช้เวลารวดเร็วขึ้น

ทุกคู่บอกว่าชอบแบบนี้มากที่สุด  ได้ออกแบบร่วมกัน และก็ได้ช่วยกันวาดด้วย


 


เด็กๆรู้สึกอย่างไร ?

รู้ สึ ก ดี

รู้ สึ ก ส นุ ก

รู้ สึ ก ช อ บ


เมื่อมีผู้พูด จึงต้องมีผู้ฟัง  และเมื่อมีผู้ฟัง จึงต้องมีผู้พูด

จะพูดอย่างไรให้คนอยากฟัง และจะฟังอย่างไรให้คนอยากพูด

- - - - - - - - -

ท บ ท ว น แ ล ะ ใ ค ร่ ค ร ว ญ ด้ ว ย ต น เ อ ง ค่ ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น