วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

เราจะเดินไปพร้อมกัน


วันอากาศแจ่มใส
คุณครูพาพี่ๆป.4และป.5 มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ตึกอนุบาล

ที่เดิมที่เราคุ้นเคย
แต่วันนี้เราลองหลับตาดูได้ไหมเมื่อเราหลับตา เราจะได้ยินเสียงต่างๆ ชัดขึ้น
เสียงนกน้อยร้องเพลง เสียงไม้ใบ เสียงจิ้งหรีดเต้นระบำ
เสียงของเพื่อน เสียงของคุณครู
แล้วก็เสียงหัวใจของตัวเราเอง
แม้อยู่ในความมืดก็ไม่มีอะไรน่ากลัว
เพราะเราทุกคนเชื่อใจกัน


เราทุกคนมีความรักให้แก่กัน
เราไว้ใจว่าเพื่อนจะก้าวไปพร้อมกันกับเรา

เ ร า ะ จ ะ เ ดิ น ไ ป พ ร้ อ ม กั น


วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

ห่วงยาง ห่วงใยเราต้นกิจกรรมที่มีความหมายด้วยการ
ส่ ง ต่ อ อ ย่ า ง น อ บ น้ อ ม
ตะกร้าใบน้อยเดินทางไปรอบวง
เรามีดอกบัวน้อยให้เพื่อนที่ช่วยบริการให้เรา
และก็มีดอกบัวน้อยสวยๆให้กับเพื่อนด้วยเช่นกัน

ตะกร้าใบนี้มีห่วงยางอยู่มากมาย
เด็กๆจะได้หยิบวางเอาไว้ที่บ้านคนละหนึ่งกำมือ
เมื่อทุกคนได้รับห่วงยางแล้ว
พี่ห่วงยางของทุกๆคนก็อยากจะแปลงร่างเป็นวงกลม

บ้างก็เป็นวงเล็ก บ้างก็เป็นวงใหญ่
เมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามี  เราจึงเป็นคนที่มีความสุข


พี่ห่วงยางขอแปลงร่างเป็นกบอ๊บอ๊บดูบ้าง
เราลองมากระโดดแข่งกันสิ
ใครจะกระโดดถึงบ้านก่อนกัน

เมื่อหายใจเข้าไปลึกๆ แล้วก็เป่าลมนั้นออกมา
พี่กบก็จะกระโดดไปได้ไกลทีเดียวบางคนกระโดดไปถึงเร็ว บางคนก็กระโดดไปถึงช้า
แต่พวกเราทุกคนจะกระโดดไปถึงจุดหมาย

เราส่งกำลังใจให้กันและกัน
ส่งกำลังใจผ่านพี่ห่วงยาง ผ่านไปยังพี่กบอ๊บอ๊บเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม
เราเป็นคนเก่งและเราก็ทำได้


แล้วพี่กบอ๊บอ๊บทุกคนก็กระโดดถึงบ้าน

- - -

ห่วงยางไม่รู้เป็นของใคร แต่ห่วงใยเป็นของเธอ

ขอบคุณทุกๆกำลังใจความห่วงใยที่ทุกๆคนที่มีให้กันค่ะ

เปิดหู ปิดตาเช้าวันนี้ฝนตกอีกแล้ว ดอกไม้ยิ้มให้สายฝนอย่างดีใจ
เราได้กลิ่นของต้นหญ้า อากาษเย็นสบายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย

เราลองปิดพี่ตาของเรา...
ตอนนี้เรานอนอยู่เตียงนุ่มนิ่ม เรารู้สึกสบาย เรารู้สึกผ่อนคลาย
คืนนี้เป็นที่มืดมิด มืดเสียจนมองไม่เห็นแสงดาว
เราได้ยินเสียงลมพัดมา เราได้ยินเสียงใบไม้ปลิวไหว
เราได้ยินเสียงอะไรบ้าง


เราใช้มือข้างที่ถนัด ลองทำอะไรที่ไม่ถนัด
เมื่อมองไม่เห็นแต่ว่าเรายังได้ยินเสียง

...


เราได้ยินเสียงอะไรบ้าง มาวาดรูปกัน
เราได้ยินเสียงอะไรบ้าง?

เพื่อนได้ยินเสียงอะไรบ้าง?

เปิดตาและเปิดหู เพื่อรับฟังกันและกัน
เราหลับตาเป็นไหม?

หลับตาแล้วมองเห็นไหม?

เราฟังเป็นไหม?

ฟังแล้วได้ยินไหม?