วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สัมผัส

"สัมผัส"
กิจกรรมจิตศึกษาของพี่ๆ ป.1 วันนี้ เราจะออกไปสำรวจพืช เราเริ่มพากันเดิน ตั้งแต่หน้าห้องเรื่อยๆ จนไปถึงนอกรั้วโรงเรียน ระหว่างการเดินทางเราเจอต้นกล้วย 
ครูชวนนักเรียนฝึกสะด กอ- ลอ -อัว -ยอ - กลวย- ไม้โท -กล้วย ครูตั้งคำถาม นักเรียนรู้ไหมว่าก่อนจะมาเป็นผลกล้วยต้องมีดอกก่อน นักเรียนรู้ไหมนะว่าดอก คือส่วนไหนของต้นกล้วย มีนักเรียนตอบ หนูรู้ค่ะ ก็ปลีของกล้วยไงค่ะ ครูยิ้ม และชื่นชมนักเรียน เก่งมากค่ะ               จากนั้นเราก็เดินทางต่อ และไปเจอดอกเฟื่องฟ้า เราจึงได้หยุดชื่นชมและครูให้นักเรียนเก็บดอกเฟื่องฟ้ามาคนละหนึ่งดอก ครูตัดกิ่งเฟื่องฟ้ามาหนึ่งกิ่งเพื่อเรียนรู้ต่อ เมื่อกลับมาถึงห้องนักเรียนนั่งเป็นวงกลม จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนหลับตาและลองดมสิ่งที่อยู่ในมือครูและให้ทายว่าคืออะไร บางคนทายว่า น้ำผึ้ง บางคนทายว่ากลิ่นเหมือนใบไม้ บางคนตอบว่าไม่แน่ใจ บางคนบอกว่ากลิ่นเหมือนดอกไม้ เมื่อทุกคนทายครบแล้วครูจึงเฉลยค่อยๆคลายมือและนักเรียนจึงได้รู้ว่าเป็นกลิ่นของดอกไม้ จากนั้นครูให้นักเรียนจับ และสังเกตุลักษณะของใบไม้สองชนิดว่าแตกต่างกันอย่างไร บางคนบอกว่าใบดอกแก้วจะลื่นๆ มันๆ ใบดอกเฟื่องฟ้าจะนิ่มๆเป็นรูปหัวใจ ต่อจากนั้นครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้ทำในเช้านี้ พี่บางคนเล่าว่าวันนี้ได้ ดม ได้จับ ได้ดู และก็มีพี่อีกคนพูดขึ้นว่าดอกไม้บางอย่างก็กินได้นะ และนี่คือ "สัมผัส" ในเช้าวันนี้ของพวกเรา ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น