วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

เรือโจรสลัดผู้ใจดี

พร้อมนะค่ะ เราจะไปช่วยผู้ประสบภัยกัน


เรือโจรสลัดวางทอดสมอเรือรอพี่ๆ อนุบาล 2 ผู้ใจดีและมีน้ำใจ

จากเหตุการณ์ เรือโจรสลัดน้ำมัน รั่ว ทำให้เหล่าปลาแห่งที่อยู่ของชาวบ้าน น้ำมันเป็นสารพิษต้องตายส่งผลให้ชาวบ้าน โจรสลัดและเด็กๆน้อยใจดี พี่อนุบาล 2 ต้องรวมพลังกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พี่ๆ วางแผนกันว่า"เราต้องรีบนำน้ำทะเลไปล้างให้หมู่บ้านสะอาด"
"เราต้องสามัคคีกัน"
"เราต้องระวังในขณะช่วยกันขนน้ำทางอาจลื่นระวังขา แขน เท้า มือ เท้า นะ"
"เมื่อน้ำสะอาดแล้ว เราจะช่วยชาวบ้านตกแต่งบ้านเมืองให้น่าอยู่นะ ขึ้นเรือกลับมาพร้อมกันทุกคนนะ"
"เราต้องไม่ทิ้งกันนะ ต้องรัก ช่วยเหลือ สามัคคีกันนะ"
จากนั้นเด็กๆ ค่อยๆ เติมน้ำทะเลลงไปในหมู่บ้านเพื่อชำระ ล้างสารพิษที่เกิดจากซากน้ำมัน จนเป็นผลสำเร็จ ทุกคนใช้ความพยายามในการได้ช่วยเหลือ ประคองน้ำทีละแก้ว
 ใช้สติในการเดินทาง


# ผลที่ได้รับ คือ ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน #

"ขอบคุณค่ะ น้ำใจ ที่ล้ำค่าของนักเดินทาง"

3 ความคิดเห็น: