วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ใบไม้ในจินตนาการของหนู

ม้จินู


                                 *****__________*****

เช้าวันสดใส ฟ้าปลอดโปล่ง เต็มไปด้วยรอยยิ้ม หลังจากพี่ ๆ ป.๑ ได้ทำกิจกรรมหน้าเสาธง อันเป็นพิธีกรรมเพื่อเป็นการเริ่มต้นในวันที่มีความหมาย และเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณ การนอบน้อม และการมีสติ
          ต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรมจิตศึกษา คุณครูนำพาพี่ๆ ออกกำลังกาย และคุณครูให้ พี่ ๆ เก็บใบไม้มาคนละหนึ่งใบ เพื่อมาทำกิจกรรมจิตศึกษาต่อในชั้นเรียน  คุณครูจัดกิจกรรมฝึกพัฒนาความคิด และส่งเสริมให้พี่ๆเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งการน้อมนำสิ่งที่ดีงามต่าง ๆ เข้าไปสู่จิตใต้สำนึก และเป็นการเตรียมความพร้อมให้พี่ๆ วันนี้เป็นกิจกรรมฝึกสมาธิ ฝึกการจดจ่อ ให้พี่ ๆ มีความสามารถในการคงสมาธิยาวขึ้น เพื่อกำกับความเพียรในการเรียนรู้ 
          คุณครูเริ่มกิจกรรมสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ พูดคุยกับพี่ๆ สร้างแรงจูงใจ และจินตนาการของตนเอง คุณครูแจกกระดาษและสีให้พี่ๆ คนละ ๑ แผ่น แล้วจินตนาการตามความคิดของตนเอง จากนั้นให้พี่ๆ นำเสนอชิ้นงานของตนเอง
                                                   
                                                     
                    
 

                                                            

              การมีสมาธิคือการมีจิตใจจดจ่อในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ การมีสมาธิจะช่วยให้เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างสมาธิ มีจิตใจจดจ่อในงานที่ทำเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กในวัยเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น