วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นิทานบัตรคำ

เช้าวันอังคารพี่ๆชั้นประถมปีที่ 3 เดินเข้าห้องสมุด รีบจับหาหนังสือที่ตนเองสนใจมาอ่าน พี่ๆนั่งอ่านด้วยความตั้งใจ พอหมดเวลาบางคนก็หยิบหนังสือนิทานที่ตนเองอ่านขอยืมกลับไปอ่านต่อ 

จากนั้นกลับมาที่ห้องเรียนพี่ๆ พี่ๆรู้หน้าที่ของตนเองต่างทำภาระกิจแล้วมานั่งเป็นวงกลมล้อมวง เพื่อเตรียมทำกิจกรรมจิตพาไป (จิตศึกษา) ในวันนี้คุณครูพาพี่ๆกำกับสติด้วยการทำท่าเบนยิม 3 ท่า คือ ท่ากำมือและแบมือ ท่ากรรไกรกับต้นหญ้า และท่าสุดท้าย ขนมจีบใส่ถาดตัวแอล 

ก่อนเริ่มกิจกรรมจิตพาไป คุณครูได้พูดถึงนิทานที่พี่ๆได้อ่านที่ห้องสมุดในตอนเช้า ตั้งคำถาม ทำไมเราจึงหยิบนิทานเรื่องนั้นมาอ่าน เพราะเหตุใด พี่ๆเล่าเหตุผลแตกต่างกันไป แล้วคุณครูก็พาเข้าทำกิจกรรม โดยมีบัตรคำจำนวนหลายใบใส่ในตะกร้าให้พี่ๆหยิบคนละ 1 ใบ  จากนั้นพี่ๆได้กระดาษสี คนละ 1 แผ่น ดินสอคนละ 1 ด้าม เมื่อพี่ๆได้อุปกรณ์ครบแล้ว คุณครูได้อธิบายภาระกิจที่พี่ๆต้องทำโดยนำบัตรคำที่ตนเองหยิบได้มาแต่งเป้นนิทาน หรือเรื่องเล่าแบบใดก็ได้ ให้ผู้อื่นสนใจ
เมื่อทุกคนทราบแล้วก็ลงมือทำงานด้วยความตั้งใจ ใช้กระบวนการคิด ทบทวน กลั่นกรอง บทความเรียงร้อยเป็นตัวหนังสือ ที่เขียนเล่าเรื่องราวลงในกระดาษ 


เมื่อพี่ๆทุกคนได้เรียงร้อยเรื่องราวเสร็จ จึงแลกเปลี่ยนเล่าเรื่องราวของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้ฟัง ผุ้เล่าสนุกกับการเล่า ผู้ฟังตั้งใจฟังกับเรื่องของเพื่อน ขณะที่เล่า และฟัง ก่อเกิดกระบวนการต่างๆ มีการตั้งคำถาม ที่น่าสนใจคะ เราไปฟังนิทานที่พี่ๆแต่งด้วยกันคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น