วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เด็กหญิงข้างหน้าต่าง


รูปในจิตนาการจากเรื่องเล่า


             หลังจากกิจกรรมเดินชมธรรมชาติคุณพาพี่ๆ ป.๕ ขึ้นห้องแล้ว ทำกิจกรรมเบรนยิม จากนั้นให้ พี่ๆ นอนเป็นรูปปลาดาว พร้อมๆกับ เปิดดนตรี เพื่อปรับคลื่นสมองให้ต่ำ

             คุณครูเล่าเรื่องโต๊ะโตะจัง ตอนเด็กหญิงข้างหน้าต่าง               เมื่อคุณครูอ่านตอนเด็กหญิงข้างหน้าต่าง แล้วให้นักเรียนลองจิตนาการโรงเรียนของโต๊ะโตะจังเป็นอย่างไร และโรงเรียนกาละพัฒน์ที่พี่ๆ อยู่ เป็นอย่างไร โดยให้นักเรียนวาดภาพ                ชิ้นงาน จากจิตนาการของเด็กๆ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น