วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

เราจะเดินไปพร้อมกัน


วันอากาศแจ่มใส
คุณครูพาพี่ๆป.4และป.5 มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ตึกอนุบาล

ที่เดิมที่เราคุ้นเคย
แต่วันนี้เราลองหลับตาดูได้ไหมเมื่อเราหลับตา เราจะได้ยินเสียงต่างๆ ชัดขึ้น
เสียงนกน้อยร้องเพลง เสียงไม้ใบ เสียงจิ้งหรีดเต้นระบำ
เสียงของเพื่อน เสียงของคุณครู
แล้วก็เสียงหัวใจของตัวเราเอง
แม้อยู่ในความมืดก็ไม่มีอะไรน่ากลัว
เพราะเราทุกคนเชื่อใจกัน


เราทุกคนมีความรักให้แก่กัน
เราไว้ใจว่าเพื่อนจะก้าวไปพร้อมกันกับเรา

เ ร า ะ จ ะ เ ดิ น ไ ป พ ร้ อ ม กั น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น