วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

ห่วงยาง ห่วงใยเราต้นกิจกรรมที่มีความหมายด้วยการ
ส่ ง ต่ อ อ ย่ า ง น อ บ น้ อ ม
ตะกร้าใบน้อยเดินทางไปรอบวง
เรามีดอกบัวน้อยให้เพื่อนที่ช่วยบริการให้เรา
และก็มีดอกบัวน้อยสวยๆให้กับเพื่อนด้วยเช่นกัน

ตะกร้าใบนี้มีห่วงยางอยู่มากมาย
เด็กๆจะได้หยิบวางเอาไว้ที่บ้านคนละหนึ่งกำมือ
เมื่อทุกคนได้รับห่วงยางแล้ว
พี่ห่วงยางของทุกๆคนก็อยากจะแปลงร่างเป็นวงกลม

บ้างก็เป็นวงเล็ก บ้างก็เป็นวงใหญ่
เมื่อเราพอใจในสิ่งที่เรามี  เราจึงเป็นคนที่มีความสุข


พี่ห่วงยางขอแปลงร่างเป็นกบอ๊บอ๊บดูบ้าง
เราลองมากระโดดแข่งกันสิ
ใครจะกระโดดถึงบ้านก่อนกัน

เมื่อหายใจเข้าไปลึกๆ แล้วก็เป่าลมนั้นออกมา
พี่กบก็จะกระโดดไปได้ไกลทีเดียวบางคนกระโดดไปถึงเร็ว บางคนก็กระโดดไปถึงช้า
แต่พวกเราทุกคนจะกระโดดไปถึงจุดหมาย

เราส่งกำลังใจให้กันและกัน
ส่งกำลังใจผ่านพี่ห่วงยาง ผ่านไปยังพี่กบอ๊บอ๊บเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม
เราเป็นคนเก่งและเราก็ทำได้


แล้วพี่กบอ๊บอ๊บทุกคนก็กระโดดถึงบ้าน

- - -

ห่วงยางไม่รู้เป็นของใคร แต่ห่วงใยเป็นของเธอ

ขอบคุณทุกๆกำลังใจความห่วงใยที่ทุกๆคนที่มีให้กันค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น