วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กายและจิตเป็นหนึ่งเดียว

กายและจิตเป็นหนึ่งเดียว

จิตสัมพันธ์กับกาย สายตาจับจ้อง มองด้วยความอยากรู้

เมื่อหูยังคงสงสัย ตาจึงมองจ้องไป และไม่ใช่แค่ผู้นำ ผู้ตาม


( เด็กน้อยยอดเยี่ยม .....เด็กน้อยผู้หนึ่งให้ ความหมาย ท่านี้ว่า กระทิงขวิดหาอาหารกับแม่ในป่าใหญ่แสดงอาการหิวและกินอย่างมีความสุข)
(ค.ครูใจดี....เรามาขวิดหาอาหารพร้อมกันเถอะ ร่วมกับการนับ 1-10 ไปด้วยพร้อมกัน)
(ผล ....เด็กน้อยยอดเยี่ยม และ ค.ครูใจดี ร่วมรู้ ร่วมเข้าใจ ยอมรับและเปิดใจรับฟังแสดงออกผ่านคำพูด หัวใจ และท่าทาง)

เมื่อทุกอย่างในชั้นเรียนไม่มีความลับ เมื่อทุกสิ่งเป็น สิ่งที่ทั้งผู้เรียน และครูร่วมกันสร้าง
ท่าทางที่สื่อออกมามีคำตอบที่บอกถึงความสุขของการกระทำ คิดและจินตนาการด้วยตนเอง


#เมื่อทุกอย่างพร้อม กายและจิต ก็สมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น