วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

มหัศจรรย์แห่งการรับฟัง

...หากเราจะเรียนรู้ 
ต้องเริ่มจากการที่หูของเราได้ยินสรรพเสียง 
..รับฟังอย่างตั้งใจ 
ปฏิบัติตามความหมายของเสียงนั้นได้ 

..หากจะมองที่ความสุข 
ความสุขจากการเรียนรู้
คือ การได้ลงมือทำด้วยตนเอง
มีกลุ่มที่มองเห็นในทิศทางกัน
และร่วมมือทำอย่างมีความหมาย
มีการพิพาทกันอย่างสร้างสรรค์
ต่อรองกันอย่างบูรณาการ
สุดท้ายก่อเกิดเป็นฐานสำคัญของใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น